Regendans en pomp bij start waterproject Westerkwartier

ZEVENHUIZEN - Iris, leerling van basisschool Het Veenpluis, heeft woensdag het startsein gegeven voor een breed opgezet educatief waterproject: “Ons water in jouw klas”.

Met dit project willen de Westerkwartiergemeenten, het drinkwaterbedrijf, het waterschap, IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid) en de Stichting NDCE basisschoolkinderen meer bewust maken van het water in onze samenleving. De wethouders van de Westerkwartiergemeenten en de dagelijks bestuurder van het waterschap Noorderzijlvest gaven samen met de kinderen van de basisschool de aftrap van het project “Ons water in jouw klas”. Na een regendans werd water opgepompt en door een ter plaatse gemonteerd buizenstelsel afgevoerd In totaal krijgen ongeveer 2700 leerlingen van 19 basisscholen in het Westerkwartier een lesprogramma over water.

Voordeur

De basisschool is de voordeur naar de maatschappij; via de leerlingen worden ook ouders, grootouders, buren etc. bereikt. Water heeft vele gedaanten, maar in dit lesprogramma gaat het over de waterketen drinkwater, afvalwater en afvalwaterzuivering: de zogenaamde kleine waterkringloop. Ook wordt aandacht geschonken aan het bewustmaken van het feit dat water een kostbaar goedje is: bijvoorbeeld niet verspillen, geen bestrijdingsmiddelen gebruiken (dat verpest ons toekomstige drinkwater) en geen verkeerde spullen door het riool spoelen. Het project wordt gezien als een pilot; als het slaagt wordt het mogelijk ook in de andere samenwerkingsclusters toegepast.

Waterketen

In Groningen en Noord-Drenthe gaan de gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven meer samenwerken binnen de waterketen. In deze regio zijn zeven clusters opgericht waarvan het Westerkwartier er één is. Het doel van deze samenwerking is: kosten besparen, kwetsbaarheid verminderen, kwaliteit verhogen, en ruimte voor innovatie en educatie. Dit gezamenlijke project van de vier Westerkwartier-gemeenten, het drinkwaterbedrijf en het waterschap wordt samen met IVN (Instituut voor Natuurbeschermingseducatie en duurzaamheid) en de Stichting NDCE georganiseerd. Deze laatste stichting verzorgt educatieprojecten op het gebied van natuur, duurzaamheid en cultuur voor openbare en christelijke scholen in het Westerkwartier. Ook CultuurClick Groningen en verhalenvertellers van de Stichting Mien Westerkwartier worden ingeschakeld. (Foto's Germ Geersing.)