Dorpsbelangen Grootegast: Inbrengen ideeën en initiatieven dorpsvisie

GROOTEGAST - De vernieuwing van de dorpsvisie is onderwerp van gesprek tijdens de ledenvergadering van Dorpsbelangen Grootegast. Dinsdag 15 maart zal deze bijeenkomst plaatsvinden in herberg ‘In de Groote Gast’.

De Werkgroep Dorpsvisie, die wordt gevormd door mensen vanuit onder meer Dorpsbelangen, de Handelsvereniging en dorpskrant De Schakel, wil nadrukkelijk met zoveel mogelijk inwoners in gesprek. Op de ledenvergadering kan iedereen ideeën over de toekomst voor Grootegast of initiatieven te berde brengen. “We hechten grote waarde aan de inbreng vanuit de bevolking. Hoe meer zielen hoe meer vreugd”, vertelt voorzitter Carst Ivo Meijer van Dorpsbelangen. Een vereniging waarbij zo’n zevenhonderd huishoudens als lid zijn aangesloten. “Het versterkt alleen maar het draagvlak voor de dorpsvisie”. De werkgroep heeft inmiddels al contacten gesmeed gehad met diverse verenigingen, ondernemers en instellingen en zal de komende maanden nog meer gesprekken voeren. Hoe het 3.400 inwoners tellende Grootegast zich de komende jaren dient te ontwikkelen, is daarbij aldoor de leidende vraag geweest.

Dorpshuis

Ideeën zijn op alle fronten welkom, omdat geen enkel onderwerp of thema op voorhand wordt uitgesloten. Een onderwerp dat meerdere keren is genoemd in de tot op heden gevoerde gesprekken is het ontbreken van een dorpshuis. Maar het is nog onduidelijk wat een dorpshuis toe zou kunnen voegen en waar behoefte aan is. “Daarom zou een tijdelijk dorpshuis in een leegstand pand, naar voorbeeld van De Tijd in Winsum, een tussenoplossing kunnen bieden. Je hoeft dan niet gelijk een grote investering te plegen, maar kunt werkenderwijs ontdekken waar behoefte aan is”. Ook suggesties voor de ontwikkeling van het centrum en de toekomst van het huidige gemeentehuis zijn welkom. De huidige leegstand van winkelpanden in het centrum nodigt naar zijn zeggen uit met plannen te komen. In de zomerperiode zal er een discussiestuk over de toekomstige dorpsvisie worden gepubliceerd. Het is de bedoeling om de inwoners van Grootegast uit te nodigen om hun mening te geven over dit stuk, zowel tijdens bijeenkomsten als via e-mail of sociale media. Op deze manier hoopt de werkgroep te komen tot een visie die gedragen wordt door het dorp. Deze interactieve aanpak sluit ook aan op de nieuwe rol van Dorpsbelangen, dat door de gemeente steeds meer wordt aangesproken als spreekbuis van wat er in het dorp leeft. Deze intensieve communicatie is een eerste fase van het nieuwe dorpenbeleid van de Gemeente Grootegast, dat op termijn ook kan leiden tot het overdragen van gemeentelijke taken naar wijken of dorpen.

Sociale cohesie

Uitdagend is ook het stimuleren van de sociale cohesie in het dorp. “Met dik drieduizend inwoners is het dorp misschien net iets te groot voor een sterke hechting. Er zijn bijvoorbeeld twee scholen, drie kerken en twee muziekverenigingen. Het is bij ons vooral de vraag wat je samen als dorpsgemeenschap kunt ontwikkelen”. “We willen dat het voor iedereen die hier woont prettig vertoeven is: veilig en vertrouwd”. Dorpsbelangen wil bovendien een platform bieden aan iedereen die initiatieven voor of vanuit Grootegast wil ontwikkelen. "Er is vaak geklaagd dat er in Grootegast te weinig gebeurt, maar de afgelopen periode zien we gelukkig veel nieuwe initiatieven zoals de garageverkoop, het Open Air Festival en het Legio-museum. In veel gevallen zijn mensen prima in staat om zelf een initiatief op te zetten, maar soms heeft het meerwaarde om vanuit of met een organisatie als Dorpsbelangen te werken. In dat geval willen wij graag kijken hoe we hulp kunnen bieden." De LEGiOrun die binnenkort voor het eerst plaatsvindt mag hiervoor als voorbeeld dienen. “Misschien leven er nog veel meer ideeën onder de bevolking waarvan we nu totaal geen weet hebben. Alle inbreng is welkom”. Jelle Raap