Zuidhorn zet in op tweede kunstgras-voetbalveld

ZUIDHORN - VV Zuidhorn is uit haar jasje gegroeid. De gemeenteraad van Zuidhorn heeft het college gevraagd hiervoor een oplossing te bedenken. Het voorstel van het college is nu om naast een nieuwe toplaag voor het bestaande kunstgrasveld ook een compleet nieuw kunstgrasveld aan te leggen.

Hiervoor vraagt het college binnenkort extra budget aan de raad. In aanloop op de raadsbehandeling gaat de voetbalclub op zoek naar een bijdrage in de kosten. VV Zuidhorn ervaart als groeiende vereniging toenemende druk op de planning van trainingen en wedstrijden. De vereniging biedt zaterdag- en zondagvoetbal voor senioren, kent een stevig opgezette jeugdafdeling met ruim dertig teams en heeft een G-team. Verder zes dames- en meidenteams. In totaal heeft de vereniging meer dan 40 teams in competitie.

Capaciteitsprobleem

Oorspronkelijk was het de bedoeling om alleen de toplaag van het huidige kunstgrasveld te vervangen. Onafhankelijk onderzoek wees echter uit dat een tweede kunstgrasveld noodzakelijk is om de capaciteitsproblemen op te lossen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad is het college met V.V. Zuidhorn begonnen met de verdere uitwerking van het voorstel. De wethouders Bakker en Stol hebben hiervoor veel overleg gehad met de voetbalvereniging. Het bestuur van de vereniging is bijzonder blij met de inzet van de raad en het college. De voetbalclub betaalt zelf een deel van de kosten. Hiervoor organiseert de club waarschijnlijk op termijn activiteiten onder de leden, sponsoren en overige belangstellenden.