Ontwikkeling Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog van start

LAUWERSOOG - Zeehondencentrum Pieterburen, Staatsbosbeheer, Havenbedrijf Lauwersoog, de provincie Groningen en de gemeente De Marne willen een Werelderfgoedcentrum Waddenzee ontwikkelen op het Waddenkwartier in de haven van Lauwersoog.

De partijen hebben deze samenwerking vastgelegd in een intentieovereenkomst. De conceptontwikkeling wordt begeleid door een gespecialiseerd bureau; Except Integrated Sustainability. In september 2015 hebben de provincie Groningen en de gemeente De Marne besloten om zich binnen het Programma Lauwersoog te concentreren op de ontwikkeling van een Werelderfgoedcentrum. De ontwikkeling van het gebied is in volle gang. In de haven wordt gewerkt aan de verlenging van de kade en het garnalencentrum en tussen het dorp en de veerhaven worden toeristische fiets- en wandelroutes aangelegd. Een toeristische trekker ontbreekt echter nog.

Visitekaartje

Het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog moet het ecologische visitekaartje van het centrale Waddengebied worden. Het wordt een plek waar het unieke verhaal van de Wadden, de zeehond, het Lauwersmeer en Schiermonnikoog wordt verteld. Het centrum in Lauwersoog wordt één van de grote informatiecentra die aan de Nederlandse Waddenkust komen. De partners gaan de komende maanden onder begeleiding van bureau Except Integrated Sustainability een vernieuwend concept voor het Werelderfgoedcentrum ontwikkelen. Except is gespecialiseerd in de ontwikkeling van innovatieve en duurzame concepten. Er is voor dit bureau gekozen, omdat het gespecialiseerd is in stakeholderparticipatie. Als onderdeel van de conceptontwikkeling wordt onderzocht of er andere partners zijn die kunnen en willen participeren.