Groep voor 100 in Grootegast: enquete over azc

GROOTEGAST - In verband met de mogelijke komst van een AZC te Grootegast houdt de 'Groep voor 100' een enquête om het draagvlak voor een AZC te peilen.

De gemeente Grootegast heeft dit tot spijt van de groep zelf niet gedaan. "In de media hebben B en W meerdere malen aangegeven dat er draagvlak is voor een groot AZC. Op straat zijn er verschillende meningen te horen over de komst. Met name over het grote aantal in het relatief kleine dorp (3400 inwoners, 300 asielzoekers is toch 1:10)", aldus Peter van der Velde van de Groep. Zaterdag en maandag zijn er enquêtes rondgebracht in het dorp Grootegast om het draagvlak te peilen in Grootegast over het aantal asielzoekers wat men daar wil vestigen. Deze enquêtes worden woensdag 18 mei en donderdag 19 mei aan huis opgehaald bij de bewoners. Mensen die niet thuis zijn kunnen de enquête t/m vrijdag 20 mei inleveren aan de Legolaan 2B te Grootegast.

Anoniem

"Per woonadres wordt één enquêteformulier in de bus gedaan. We kregen de NAW gegevens niet uitgereikt door de gemeente Grootegast en kunnen dus niet alle stemgerechtigden hun mening laten geven", aldus Van der Velde. De enquête is anoniem in te vullen en in te leveren. Onder toezicht van de notaris wordt geteld, de uitslag wordt aangeboden aan gemeentebestuur en gemeenteraad. Comité 'De groep voor 100' is naar eigen zeggen overtuigd van de noodzaak van hulp aan vluchtelingen. "Vandaar ook de Groep voor 100, we zijn overtuigd dat dat een verantwoord aantal is om een goede hulp te geven."