Info-avond over De Wierde Grijpskerk

GRIJPSKERK - Er is een informatie- en discussieavond over De Wierde. Donderdagavond 26 mei wordt gepraat over de toekomst van het verzorgingshuis in Grijpskerk.

Dat gebeurt onder het motto “Wie weet waar de Wierde woont”. De bijeenkomst wordt gehouden in de Wingerd, Nicolaas Grijpstraat 26 te Grijpskerk en begint om 20.00 uur. Alle belangstellenden uit Grijpskerk en omgeving zijn welkom. Vertegenwoordigers van de Werkgroep De Wierde, Anne Hildering (van de coöperatie Klooster & Buren in Kloosterburen) en Fenna Bolding (CMO/Stamm met kennis van coöperaties o.m. in de zorg) komen aan het woord over de toekomst van De Wierde en de vraag of en hoe daarbij een zorgcoöperatie een rol kan spelen. De Werkgroep De Wierde komt vertellen hoe ver zij is gevorderd met haar werk.

Sluiting

De Zonnehuisgroep Noord heeft namelijk enige weken geleden aangekondigd het verzorgingshuis De Wierde in Grijpskerk te sluiten per 1 januari 2019. Grijpskerkers zien dat De Wierde in het hart van hun dorp en omgeving zit. Bewoners van de Wierde en inwoners van Grijpskerk kunnen niet zonder. Ook bedrijfsmatig is het gek dat De Wierde dicht zou moeten, omdat dit verzorgingshuis niet voor een financieel probleem zorgt. De Zuidhorner raadsleden die in Grijpskerk wonen, Annejet Jansma, Liesbeth Chovu en Klaas-Wybo van der Hoek uit Grijpskerk organiseren als betrokken volksvertegenwoordigers deze informatie- en discussieavond over de toekomst van het verzorgingshuis De Wierde in hun dorp. De fracties in de raad van Zuidhorn hebben toegezegd aanwezig te zijn: CDA, CU, GroenLinks, PvdA, D66 en VVD. Deze informatie- en discussieavond is een vervolg op de avond in maart over de sluiting van De Wierde.