Dierenweide Oostergast: eerste lustrum

ZUIDHORN - De dierenweide, vrij en toegankelijk gelegen aan de Atlasstraat 53 in de wijk Oostergast te Zuidhorn, viert op woensdag 8 juni haar eerste lustrum.

Doel van de weide is en was de bevordering van de integratie tussen de bewoners van het Zonnehuis, De Zijlen en de overige bewoners van Zuidhorn en het in contact brengen met de dieren. Gesteld kan worden dat de weide daarin de afgelopen 5 jaar grotendeels is geslaagd. De rol van de vrijwilligers die veel activiteiten verrichten is hierbij van groot belang gebleken. Het bestuur van de Stichting Dierenweide heeft hier grote waardering voor. Ook de inzet van de medewerkers van De Zijlen mag in dit kader niet onvermeld blijven. Door hun medewerking kon het aantal dieren toenemen tot 62 verdeeld over 15 diersoorten. In 2015 is er met steun van diverse fondsen en particulieren een konijnenheuvel ontworpen en gebouwd en dit voorjaar is de weide opgeknapt met twee nieuwe bomen en is er een aantal struiken geplaatst. Dit tot volle tevredenheid van de bezoekers.

Ooievaarsnest

Verder kon er met financiële steun van de bewoners van de Oostergast een ooievaarsnest worden geplaatst. Verder is er een Zoönosen keurmerk aan het bestuur van de Stichting Dierenweide Oostergast verstrekt. Dit kenmerk geeft aan dat de dieren vrij zijn van naar mensen overdraagbare ziekten. Dit is vooral van belang voor de bezoekers zeker in een jonge wijk als de Oostergast. Kortom genoeg reden om met enige trots op te mogen terugkijken. Woensdag 8 juni ‘s-morgens is er een bijeenkomst voor besturen van de diverse fondsen, bedrijven en donateurs die de weide mogelijk hebben gemaakt. Naast de opening door de voorzitter J.J. Aalfs zal bestuurslid en dierenarts mevrouw J.H.M.J. Beiboer een toelichting geven op het belang van het hebben van een Zoönosen keurmerk. Daarna zal R. Scholtens, locatiehoofd bij De Zijlen, ingaan op de samenwerking tussen De Zijlen en de Stichting Dierenweide en de rol van de medewerkers van De Zijlen. ‘s-Middags (vanaf 14.00 uur) zijn de bewoners uit Zuidhorn e.o. met hun kinderen welkom. Er is dan van alles te doen zoals het maken van allerlei dieren van afvalmateriaal en natuurproducten. Er is een springkussen waarop de kinderen heerlijk hun gang kunnen gaan.