Sloop in Ulrum voor meer woonkwaliteit in centrum

ULRUM - Woningstichting Wierden & Borgen en gemeente De Marne maakt het mogelijk om aan de doorgaande route in Ulrum twee panden Noorderstraat 35 en 37 te vervangen door levensloopbestendige huurwoningen. Dit om te zorgen dat het dorpscentrum mooier en beter bewoonbaar wordt en blijft.

De sloop gebeurt in het kader van het ‘opplussen’ van het dorp, een van de onderdelen van DEEL& Ulrum. Noorderstraat 35 is sterk verouderd en draagt momenteel niet bij aan het aanzicht van de kern van het dorp. De woning zit vast aan nummer 37 en er zijn twee verschillende eigenaren. Tegelijk hebben de bewoners van Noorderstraat 37 sterk de behoefte aan het aanpassen van de woning. Omdat ze vast zitten aan nummer 35, zijn er weinig mogelijkheden. Zowel Noorderstraat 35 als 37 worden gesloopt en Woningstichting Wierden en Borgen bouwt hier twee huurwoningen voor in de plaats. Dit past in de plannen van de gemeente en de woningstichting over het aantal woningen in Ulrum. Omdat de woningen aan een doorgaande route liggen, is het daarbij ook essentieel dat ze een mooi zicht opleveren.

Uniek project

Het feit dat verschillende partijen met dit project de schouders onder Ulrum zetten, maakt het extra bijzonder. Zowel Stichting Ulrum 2034 als Woningstichting Wierden en Borgen en gemeente De Marne zijn betrokken. Dat ze het gezamenlijk belang van dit project inzien en er samen in investeren voegt ook een extra dimensie toe aan het geheel. Zo heeft Stichting Ulrum 2034 grond aangekocht aan de Spoorstraat van Woningstichting Wierden en Borgen, waardoor er geld vrij is gekomen om dit unieke project te realiseren. Het project levert veel op en heeft veel gevolgen. Bijvoorbeeld:
  • het levert een bijdrage aan de leefbaarheid van Ulrum
  • particulieren met een woonprobleem worden geholpen
  • het aanzicht van het centrum van Ulrum gaat erop vooruit
  • kwalitatieve krimp wordt aangepakt
  • aanpak van de kern met levensloopbestendige woningen
Na gesprekken en inbreng uit heel Ulrum is er een ruimtelijke visie op het dorp ontwikkeld waarmee leefbaarheid wordt vergroot. Uit de visie bleek: Ulrum vindt het belangrijk om in de kern te investeren en om levensloopbestendige woningen te hebben. Door te zorgen voor een leefbare kern waar voorzieningen op loopafstand zijn , wordt het gehele dorp toekomstbestendiger, leefbaarder, ook in de toekomst. De aanpak van Noorderstraat 35 en 37 sluit hierbij goed aan. Krimp wordt hiermee kwalitatief aangepakt en de bouw van de woningen is tegelijk een experiment in aankopen en verhuren van particuliere woningen. Nieuwe toepassingen en inzichten kunnen hier worden gebruikt. Wie in aanmerking wil komen voor de nieuwe huurwoning aan de Noorderstraat, kan zich bij Wierden en Borgen inschrijven. Degene met de langste inschrijftijd, krijgt de woning aangeboden. Naast de bouw van deze nieuwe woningen pakt Wierden en Borgen ook bestaande woningen aan. In totaal worden 90 woningen van de Woningstichting in de kern van Ulrum aangepakt.