Staatssecretaris Klijnsma bij zorg en re-integratie in Westerkwartier

OPENDE - Staatssecretaris Klijnsma was vrijdag, op uitnodiging van gemeente Grootegast en Staatsbosbeheer, op werkbezoek in het Westerkwartier.

Een breed gezelschap van zo’n 25 deelnemers van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeentelijke overheden, UWV, Staatsbosbeheer en anderen vergezelden haar tijdens het werkbezoek in Groningen. Centraal stond de problematiek rond de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt voor jongeren zonder startkwalificatie. Tijdens het werkbezoek zijn drie praktijkvoorbeelden bezocht en besproken, waarin dit probleem voor deze doelgroep wordt aangepakt. Het zijn goede voorbeelden van invulling van de Participatiewet en de transitie in de zorg. Veel jongeren die de praktijkschool hebben afgerond zijn nog niet klaar voor de arbeidsmarkt. In zowel Friesland als in de arbeidsmarktregio Groningen (provincie Groningen en kop van Drenthe) zijn verschillende initiatieven juist voor deze doelgroep. Ieder van de initiatieven is erop gericht om voor deze jongeren de overgang van school naar werk te vergemakkelijken. Al tijdens de schoolperiode lopen leerlingen stage en leren werknemersvaardigheden van hun praktijkdocent. Tevens is er vanuit de gemeente betrokkenheid bij deze jongeren, waardoor er ook uitwisseling plaats vindt tussen scholen en de werkgeversdienstverlening.

Handjes-landschap

Staatsbosbeheer-boswachter Nico Boele vertelde enthousiast over hoe samen met de partners het ‘handjes-landschap’ vorm wordt geven. Dankzij deze betrokkenheid van de streek en de samenwerking met zorginstelling De Zijlen heeft het Blotevoetenpad zich tot een landelijke publiekstrekker kunnen ontwikkelen. Cliënten van De Zijlen hebben, onder begeleiding van Benny Meijer, een zinvolle dagbesteding in het beheer en onderhoud van de wandelpaden in het gebied. De locatie ontwikkelt zich de laatste jaren tot een natuurleerplek. Staatsbosbeheer, De Zijlen, theetuin De Kleine Zanden en de gemeente Grootegast werken samen om cliënten met een beperking, stagiaires, vrijwilligers en mensen die vanuit de gemeente re-integreren een passende werkplek te bieden in het beheer, toezicht en onderhoud van de locatie en de wandelpaden, en de exploitatie van de theetuin. Willem toonde de staatssecretaris trots hoe hij heeft leren werken met de motormaaier. Een ander praktijkvoorbeeld is het leerbedrijf van Staatsbosbeheer in Jubbega. Daar biedt de organisatie 28 leerlingen van MBO en speciaal onderwijs een stageplek. Hier zijn jongeren aan het werk die in de schoolbanken niet verder kwamen in hun persoonlijke groei. Door buiten aan het werk te zijn bloeien ze op en krijgen zij de kans om certificaten in natuurbeheer te halen en waar mogelijk door te groeien naar MBO. Twee leerlingen vertellen over hun ervaringen tot nu toe en wat dit voor hen betekent. Jordi: “Ik ben heel blij dat ik door m’n leer-werkplek nu bij Staatsbosbeheer werk vanuit een Wajong-uitkering.” De komende jaren wil Staatsbosbeheer in Fryslân, in samenwerking met het Nordwin College Heerenveen, zich verder ontwikkelen naar praktijkopleider Groen voor leerlingen van praktijkonderwijs.

Navolging

Staatssecretaris Klijnsma roemde de samenwerking bij Staatsbosbeheer die er op gericht is om jongeren die afkomstig zijn uit het praktijkonderwijs verder te helpen. Het project verdient wat Klijnsma betreft zeker navolging in andere arbeidsmarktregio's in het land. "Het is zaak dat gemeenten alle partners die hier een rol in spelen bij elkaar halen", zei de staatssecretaris. "En als ik zie hoe dat hier in Westerkwartier gestalte heeft gekregen. Werkgevers en werknemers die elkaar vinden is één ding, maar ook een goede samenwerking met het onderwijs is onontbeerlijk en dat gebeurt hier. Dat verdient een vette pluim", aldus Klijnsma. In Westerkwartier/Noordenveld werken de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld, Zuidhorn, Novatec en UWV samen in een regionale aanpak van de werkgeversbenadering, genaamd Martchpunt Werkt!. Hierbij is ook de samenwerking gezocht met De Esborg, school voor Praktijkonderwijs. Tijdens een rondleiding in het praktijk-leercentrum Ambachten in Leek gaven werkleermeester Ken Roubos en deelnemers o.a. vanuit PrO/Vso een toelichting op het project. Door deelname aan het project Ambachtencentrum worden vaardigheden versterkt waardoor de kans om door te groeien naar een reguliere baan wordt vergroot. Het was een inspirerend werkbezoek. De samenwerkingsverbanden die in de drie praktijkvoorbeelden zijn gerealiseerd kunnen voor meer gemeenten aantrekkelijk zijn. Een prima manier én een kans om de agenda’s voor groen en zorg verder met elkaar te verbinden.