Onderzoek naar wensen en behoeften voor aangepast sportaanbod in Westerkwartier

REGIO - De vier Westerkwartiergemeenten (gemeenten Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast) voeren een onderzoek uit naar de wensen en behoeften die mensen met een beperking of chronische aandoening hebben op het gebied van sport en bewegen.

Door middel van het onderzoek wordt in beeld gebracht waarom mensen met een beperking of chronische aandoening wel of niet sporten en bewegen. Daarnaast wordt in beeld gebracht waar mensen momenteel actief zijn en aan welk sport- en beweegaanbod eventueel nog behoefte is. De vier gemeenten in het Westerkwartier vinden het belangrijk dat al hun inwoners de mogelijkheid krijgen om (meer) te bewegen. Dat geldt ook voor de mensen met een lichamelijke beperking, chronische aandoening of verstandelijke beperking. Uit landelijk onderzoek blijkt dat sportdeelname onder deze groep mensen vaak nog achterblijft ten opzichte van sportdeelname door mensen zonder beperking. Ook blijkt vaak dat het aanbod onvoldoende aansluit bij de vraag. Met de informatie uit het onderzoek worden, waar nodig en mogelijk, gerichte activiteiten opgezet die mensen met een beperking of chronische aandoening stimuleren tot meer bewegen.

Vragenlijst

In de uitvoering van het onderzoek werken de gemeenten nauw samen met Huis voor de Sport Groningen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door middel van een vragenlijst. De vragenlijst is bedoeld voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening in de leeftijd van 6 tot 65 jaar. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, een chronische aandoening, stoornis in het autistisch spectrum en/of ADHD. Soms is er wel sprake van een beperking, maar kunnen mensen gewoon meedoen met regulier sportaanbod. Het onderzoek richt zich niet op deze groep. Ook wanneer mensen al wel ergens sporten, worden ze gevraagd de vragenlijst in te vullen. Ook de antwoorden waarom mensen al bewegen en waar ze aan sport doen biedt waardevolle informatie. Wie een beperking of chronische aandoening heeft en wil meedoen aan het onderzoek, kan de vragenlijst op: www.hvdsg.nl/onderzoekwesterkwartier invullen. Deelname kan tot uiterlijk 20 juni. Een papieren versie opvragen kan bij Ricardo Hazenberg van Huis voor de Sport Groningen (e: r.hazenberg@hvdsg.nl of t: 050-8700100).