Inbedden azc in dorpskom in voormalige basisscholen

ZUIDHORN - Speciaal voor het inrichten van de direct bebouwde omgeving van het asielzoekerscentrum in de dorpskom van Zuidhorn dient er 2,5 ton beschikbaar te komen.

Met uitzondering van de VVD-fractie stemde de gemeenteraad maandag voor een motie hierover. Eerder nam de raad met dezelfde stemverhouding het kernbesluit de voormalige basisscholen De Borgh (obs) en Het Anker (cbs) te bestemmen voor de opvang van maximaal 300 vluchtelingen. Het fonds kan in overleg met de omwonenden breed worden ingezet. De fondsmotie werd ingediend door ChristenUnie, GroenLinks en CDA en vond ook bij de PvdA en D66 weerklank. De omwonenden zullen vanuit comité ook vertegenwoordigd zijn in een speciale Beheergroep die de effecten van de vestiging van een azc in kaart kunnen brengen en daarbij maatregelen kunnen voorstellen. Het installeren van de Beheergroep werd, als aanvulling op het collegevoorstel, mogelijk gemaakt door een amendement van vijf partijen. In de groep dienen ook de gemeente, COA en relevante organisaties zitting te nemen. “In het werk van deze groep wordt gestreefd naar consensus”, aldus het ruime amendement.

Klankbordbijeenkomsten

De Beheergroep dient met regelmaat klankbordbijeenkomsten te houden waarbij opnieuw de direct omwonenden en de overige dorpelingen moeten worden betrokken. De raadsmeerderheid ventileerde het plan deze groep jaarlijks met een budget te ondersteunen voor het ontplooien van activiteiten waarbij initiatieven vanuit de buurten rond de twee locaties. Naar verwachting worden er een vijftigtal basisschoolleerlingen in het azc opgevangen. De gemeente moet zich extra inspannen om gezinnen met deze jeugd een passende woonruimte in Zuidhorn aan te bieden. “Als zij dat zelf willen, kunnen ze in Zuidhorn blijven wonen en kunnen hun kinderen hier naar school blijven gaan”, aldus Jan Gutman (D66) die een motie hierover zag beloond met opnieuw een raadsmeerderheid. Hij kreeg op de VVD na ook alle handen op elkaar voor een motie over het verplaatsen van de ingang bij De Borch voor zwaar verkeer naar de Hanckemalaan als de omwonenden darvoor te porren zijn.

Nieuw centrum

René Westerhoff Dijkinga (VVD) stelde voor de beide oude basisscholen te bestemmen voor de statushouders en bijvoorbeeld aan de Friesestraatweg een nieuw centrum in te richten voor de opvang van asielzoekers. “Een echte keus hebben we als raad niet. Het Stationsgebied zou mee moeten wegen”. De 6.400m2 voor 300 vluchtelingen omschreef hij als te krap voor ook de hulpdiensten zoals brandweer en politie. Ook Martin Boog (CDA) noemde 300 voor De Borch een te groot aantal. “We hanteren liever de ondergrens”, gaf hij als hint mee aan wethouder Bert Nederveen. De wethouder omschreef driehonderd als kaderstellend. “Hoeveel het er precies worden, hangt af van de modellen en de verdere uitwerking daarvan”, betoogde Nederveen. De ondergrens betreft een aantal van 264. Bijna unaniem prezen de politici de wijze waarop de bevolking van het dorp Zuidhorn op de plannen heeft gereageerd. Boog omschreef de houding als hoffelijk en kritisch. Klaas Wybo van der Hoek (GroenLinks) memoreerde dat vrijheid, gelijkheid en broederschap in Zuidhorn ook voor vluchtelingen mag gelden. Hij roemde de visie van het college die naar zijn mening erop gestoeld is geen groepen tegen elkaar op te zetten of tegen elkaar uit te spelen.

Xenofobie

André Hatzman: “Sociale media zijn soms een open riool voor xenofobie. In Zuidhorn gaan we daar anders mee om”. Wethouder Nederveen kreeg meerdere signalen zich meer in te spannen voor sociale woningbouw, omdat het vereiste aantal statushouders nu niet kan worden gehuisvest. Nederveen riep daarbij op mensen die ‘een behoorlijk volume’ ter beschikking hebben voor bewoning zich te melden met hun ideeën bij de gemeente. “Het gaat niet om mensen die wel een kamertje willen verhuren”, voegde hij eraan toe. De speciale raadsvergadering werd door ruim tachtig mensen bezocht. Het openen van de kantine voor extra toeloop bleek achteraf niet nodig te zijn, maar in een ‘koffie klaar Zuidhorn’ kon menigeen na afloop daar even bijpraten. Zaak is nu bouwbesluiten en omgevingsvergunningen uit te werken waarbij opnieuw inspraakreacties mogelijk zijn. Jelle Raap