Reünie rsg De Borgen: 'vooral praten'

REGIO - Het aantal aanmeldingen groeit nog elke dag en voorzitter Gert van Dijken van de reüniecommissie van rsg de Borgen maakt zich dan ook niet ongerust. “Vaak zie je dat oud-leerlingen zich pas laat aanmelden”.

Zaterdag 5 november houdt rsg de Borgen een grote reünie. Aanleiding voor deze grootse ontmoeting is het 50-jarig bestaan van de scholengemeenschap in 2016. Alle oud-leerlingen en (oud-) medewerkers zijn dan van harte welkom. De reünie vindt plaats op de vestigingen Lindenborg en Oldeborg in Leek. Voor de reünie is iedereen uitgenodigd die onderwijs heeft genoten of heeft gegeven op één van de vestigingen van rsg de Borgen of haar rechtspositionele voorgangers. Dit zijn voor rsg de Borgen de vestigingen Esborg, Interborg, Lindenborg, Nijeborg, Ronerborg en de Woldborg. Voor de stichting scholengemeenschap Noordenveld/Westerkwartier zijn dit de Waezenburg en het Nienoordcollege. Gert van Dijken, in het dagelijks leven directeur van De Woldborg in Grootegast, merkt op dat vooral bezoekers worden verwacht die docent of leerling waren op Nienoordcollege of Waezenburg in Leek en van de scholen die later met hun gefuseerd zijn. “In 1966 is de stichting scholengemeenschap Westerkwartier/Noordenveld ontstaan. Later zijn daar de Protestant Christelijke Waezenburg en het Bijzonder Neutrale Nienoordcollege uit voortgekomen. Eerder was er in Leek een Mulo, maar met de invoering van de Mammoetwet werd dat een Havo-Mavo. De namen Nienoordcollege en Waezenburg zijn van eind jaren ’70”, aldus Van Dijken.

Groei

“Toen ik in 1985 op school kwam als gymleraar op Nienoordcollege, zaten er 1600 leerlingen op deze school en de Waezenburg had ongeveer 900 leerlingen. In jaren daarna waren er de fusies. De Waezenburg fuseerde met de christelijke mavo’s in Roden en Grootegast . Eerder was er al een fusie met de Christelijke LHNO uit Zevenhuizen. Het Nienoordcollege fuseerde met de gemeentelijk Mavo in Roden. Later ging het Nienoord nog samen met de LTS Leek en met de Prinses Irene Huishoudschool uit Roden die eerder weer gefuseerd was met de LHNO uit Tolbert. In 2000 fuseerden de Waezenburg en het Nienoordcollege en ontstond rsg de Borgen. Met in Roden de vestigingen Ronerborg en Esborg, in Leek de vestigingen Olde- /Nijeborg, Lindeborg en Interborg (2000-2004) en in Grootegast de vestiging Woldborg.” De school is in de loop der jaren flink gegroeid. Inmiddels telt rsg de Borgen ruim 2800 leerlingen. De organiserende commissie is al langere tijd actief. De leden zijn Wybe de Boer, Klaas Kort, Henk Egberts, Renée van der Molen en Gert van Dijken. De reünie is in de gebouwen van het oude Nienoordcollege en de Waezenburg. “Je ziet dat via Facebook of Schoolbank heel veel mensen nog wel contact met elkaar hebben. Mooi, maar een reünie is toch ook leuk? Oud-docenten en oud klasgenoten op je oude school ontmoeten. Heerlijk bijpraten en verhalen ophalen van vroeger. En je treft dan ongetwijfeld ook mensen die je lange tijd niet meer gezien hebt. We willen dus vooral focussen op de ontmoeting. Er worden op de 5 november foto’s van de jaargangen gemaakt. We gaan waarschijnlijk ook nog foto’s presenteren en er komt een Reünieblad uit met verhalen over vroeger. Hopelijk nemen de reünisten zelf ook foto’s mee.

Historisch

“Het aantal aanmeldingen stond vorige week op ongeveer 400. Maar dat aantal gaat de komende weken vast en zeker nog behoorlijk groeien. De oudste oud-leerlingen zijn nu ongeveer 65 jaar. Ik heb gehoord van de aanmelding van een leerling uit 1966 en van meerdere oud-docenten.” De medeorganisator ziet in de fusie van het Nienoordcollege en de Waezenburg tot rsg de Borgen ook een historische ontwikkeling. “Het mooie hiervan is, dat de cirkel weer rond is. Samen in 1966 begonnen, jaren apart en nu weer één school. Door principiële bezwaren had je in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw de christelijke en openbare tak, maar bij de laatste fusie tot rsg de Borgen gold dat goed onderwijs voor elk kind, dicht bij huis, toch het belangrijkste was. En bovendien: samen zijn we gewoon sterker! Want op deze manier hebben goed onderwijs met een breed aanbod voor elk kind in onze regio”, stelt Van Dijken. De reünie begint om 14.00 uur voor (oud-) medewerkers en vanaf 15.00 uur zijn de oud-leerlingen welkom. De organisatie vraagt iedereen om de aankondiging zoveel mogelijk te delen via de sociale media. Belangstellenden kunnen zich inschrijven via de speciale reünie website www.reuniersgdeborgen.nl. Hier staat informatie over het dagprogramma, alle deelnemende scholen en een overzicht van wie zich al aangemeld hebben. Tot slot is er ook een professionele fotograaf aanwezig die foto’s maakt bij binnenkomst. Tijdens de reünie maakt hij klassenfoto’s an de verschillende jaargangen.