Begroting De Marne maakt lastenverlichting mogelijk

LEENS - Het college van burgemeester en wethouders heeft deze week de ontwerp begroting vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. De begroting is meerjarig sluitend, waarbij de lokale lasten voor inwoners zelfs iets omlaag zullen gaan.

In 2017 werkt het college verder aan het versterken van de gemeente, een gezonde samenleving en een optimale dienstverlening. Er wordt extra aandacht gegeven aan de economie door de activiteiten van het programma PROloog om de visserij, recreatie en toerisme te versterken rondom Lauwersoog, waarbij het college zich zal blijven inzetten voor een oplossing van het Westgat. Ook de problemen rond de gaswinning blijven aandacht houden van het college. In 2017 zal de nadruk meer komen te liggen op het verbeteren van de aansluiting van het beleid op de uitvoering en het bevorderen van de integraliteit tussen de verschillende deelterreinen van het sociaal domein (Wmo, jeugd en participatie).     De gemeenteraad behandelt de begroting op dinsdag 1 november.