'Schijn bedriegt' in Warfhuizen

WARFHUIZEN -  Vier jaar heeft het geduurd om in Warfhuizen tot een oplossing te komen om de hardrijders in het dorp tot kalmte te manen.

De N983 is op de schop geweest en de bebouwde gedeelten zijn tot 30-kilometer gebied verklaard. In Warfhuizen zijn daarom klinkers gelegd en weer weggehaald, bomen gepoot, bankjes geplaatst, snelheidsmeters opgehangen en blokkades in de vorm van grote betonnen blokken langs de weg gezet. Tussendoor heeft actiegroep Lijn30 haar uiterste best gedaan om met acties de hardrijders tot andere gedachten te brengen en de Vereniging Dorpsbelangen heeft eindeloos met de provincie vergaderd. Omdat de toch al schaarse en smalle trottoirs door veel ongeduldige automobilisten als passeerstrook worden gebruikt, zijn inmiddels op diverse plekken paaltjes en hekjes neergezet. Als afsluiting van het project heeft de provincie Groningen ook nog de betonblokken vervangen door plantenbakken. De betonblokken zijn verhuisd naar Rode Haan, waar de eerste berichten van omwonenden positief zijn. Al deze moeite heeft in Warfhuizen niet het beoogde resultaat opgeleverd. Bewoners ergeren zich nog steeds aan de hardrijders. Ook de vele weggebruikers die zich wel aan de snelheidslimiet houden, reageren soms verbijsterd over het gedrag van anderen. In Aduard is men heel blij met de komende rondweg. En wat vinden de bewoners in Warfhuizen? Voor hen lijkt maar één oplossing mogelijk; ook een rondweg om Warfhuizen.