Plan voor tweede Zonnepark Leeksterveld

LEEK -  Ecorus Projects B.V. en de gemeente Leek gaan zich samen inzetten om een zonnepark op Leeksterveld fase 2 mogelijk te maken.

Burgemeester Berend Hoekstra en directeur/aandeelhouder de heer Guy Koenen namens Ecorus, ondertekende hiervoor de ontwikkelovereenkomst in Purmerend, daar waar Ecorus op dit moment werkt aan de bouw van een vergelijkbaar zonnepark dat goed landschappelijk wordt ingepast. Ecorus heeft de aanbesteding gewonnen die de gemeente organiseerde en gaat het ontwerp de komende weken verder vormgeven. Ecorus is van plan de aanvraag voor de benodigde omgevingsvergunning in het najaar in te dienen bij de gemeente Leek. Ook zal dan de omgevingsvergunning voor het zonnepark Oostindie door Ecorus worden aangevraagd. Wanneer deze procedure succesvol is doorlopen en als de omgevingsvergunning is afgegeven, vraagt Ecorus subsidie aan bij het Rijk om de financiering rond te krijgen voor de aanleg van het park. Daarbij is zij afhankelijk van de dan geldende rijkssubsidieregeling. Als en zodra de financiering rond is, zal het park vervolgens worden aangelegd.