Slotdag PKV-vereniging Grijpskerk/Oldehove is uitdeeldag

NOORDHORN - Dierendag 2016 kreeg voor de Pluimvee- en Konijnenvereniging (PKV) Grijpskerk/Oldehove een dimensie extra.

Uitblijvende verjonging in ook het bestuur leidde het eind in van de vereniging, maar afscheid van de dieren werd er allerminst genomen. ,,Dat doan wy nait”. Zelden zal een avond twee gezichten kennen zoals dinsdagavond 4 oktober in de bedrijfskantine van loonbedrijf Heemstra aan de Rijksstraatweg in Noordhorn. Het bestuur kwam hier voor de laatste keer bijeen om bij dampende koffie het saldo te verdelen. ,,Zo’n utneuging, dat is een vreemd ding”, zo richtte voorzitter Gerrit Luursema uit Saaksum zich tot de vertegenwoordigers van dierenweiden uit Lauwerzijl, Noordhorn en Oldehove. Hij doelde hierbij direct al op het naderende afscheid van elkaar en van de clubkas. Als hoofdoorzaak van het noodgedwongen stopzetten van de activiteiten van de dierenvereniging wees hij, met gevoel voor Groningse humor, naar het niet aanhaken van jongere bestuursleden. ,,Wij zijn als zittende bestuursleden niet oud, maar we zijn wel op leeftijd. Toch wil het niet lukken eentje erbij te krijgen, alhoewel iedereen flink zijn best daarvoor heeft gedaan. Het wil niet meer”. Na overleg met de ledenvergadering is het standpunt ingenomen de organisatie op te heffen. ,,We doen dat tegen onze zin in”. Op voorstel van de eigen leden, een dikke dertig in totaal, mocht het bestuur zelfstandig beslissen over de manier waarop de boedel zou worden verdeeld. Afkomst=toekomst Voor het bestuur is volgens Luursema helder geweest dat het resterende geld ten goede dient te komen aan het dierenwelzijn op regionaal niveau. ,,De centen komen uit de regio en ze moeten weer naar de regio gaan”, zo luidde kortheidshalve de visie van het bestuur over de afkomst en de toekomst van het saldo. Na overleg is besloten de dierenweiden in Lauwerzijl, Noordhorn en Oldehove elk met een cheque van negenhonderd euro te verblijden. ,,Zo komt het goed”. Het drietal zal zich op lokaal niveau nader beraden over de wijze waarop de gift op een leuke en verantwoorde manier kan worden gespendeerd. Dien boukje Karakteristiek voor de bijzondere bijeenkomst was het feit dat voorzitter Luursema zijn speech uit het blote vuistje oftewel al improviserend gehalte en gestalte gaf. Tot die dag hanteerde hij aldoor een klein notitieboekje als baken voor herinneringen. ,,De vrouw vroeg mij vanavond: hest dien boukje wel ien de buse? Nee,ik ken ut wel sunder boukje”. Na een warme speech en een kleine afdronk ging iedereen weer huiswaarts. ,,Best wel met een vreemd gevoel”, gaf Luursema ruiterlijk toe. ,,We nemen niet alleen afscheid van de club, maar ook van elkaar. Er zijn vooral rond het organiseren van evenementen zoals de Humsterland-show altijd veel contacten geweest: met leden en ook met keurmeesters. Na de fusie vanuit kleinere verenigingen vanuit de periode voor de oorlogsjaren hebben we een vijftiental jaren bestaan met mooie jaren. Bij de laatste show vorig jaar waren er een vierhonderd dieren, maar het wil niet meer. De jeugd heeft wat anders en wij zijn allemaal de zestig jaar gepasseerd”. Het laatste bestuur werd naast hem geformeerd door Roelof Kobes uit Niezijl, Lou van der Veen en Henny de Boer uit Grijpskerk, Tjeert Reitsema uit Oldehove en Johan Steller uit Grijpskerk. ,,We hebben nu geen vereniging meer, maar we houden wel elk onze dieren. Alleen zullen we nu naar andere verenigingen moeten voor de keuring en zo”. Tekst en foto's: Jelle Raap