Uitstel ingebruikname kunstgrasveld SV Marum

MARUM -  Naar aanleiding van de ontstane onzekerheid over mogelijke gezondheidsrisico’s van kunstgrasvelden hebben SV Marum en de gemeente Marum samen besloten het pas opgeleverde kunstgrasveld voorlopig nog niet in gebruik te nemen.

Ingebruikname is uitgesteld tot in elk geval het einde van het jaar, als het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) een aanvullend onderzoek heeft afgerond naar mogelijke gezondheidsrisico’s. Daarbij speelden veiligheidsaspecten voor zowel spelers als omwonenden mee, maar ook dat in het uiterste geval dat (gedeeltelijke) vervanging van het kunstgrasveld aan de orde zou zijn, het beter is dat dit veld dan nog niet bespeeld is.