Moestuinen voor brede school 't Sterrenpad Nuis

NUIS - Kinderen zelf laten ervaren, zien en proeven hoe een zaadje dat je zelf in de grond stopt en verzorgt, uitgroeit tot iets wat je kan eten. Dat is het idee van moestuinen voor de basisschool.

Het doel is om in maart 2017 te kunnen starten met de aanleg van de eerste moestuin; de Sterrentuin voor brede school ’t Sterrenpad in Nuis. Initiatiefneemster Femke Doorenspleet: ,,Naast het verkrijgen van een stuk grond zijn er eenmalige kosten voor de aanschaf van materialen als schoffels, harkjes en gieters. En natuurlijk voor biologisch zaaigoed.” Om dit alles mogelijk te maken doet het project mee aan het project Pioniers voor de Regio van de Rabobank. Op 6 oktober is hiervoor de crowdfundingcampagne gestart. Lukt het om voor 3 november minimaal 50% van de benodigde financiering binnen te halen dan draagt de Rabobank het resterende bedrag bij. ,,De kinderen zijn razend enthousiast en zetten zich nu al in voor het project door bijvoorbeeld posters, bedankjes en naambordjes voor de Sterrentuin te maken.” Begeleid door vrijwilligers uit de regio; ouderen met een klein sociaal netwerk en een schat aan moestuin kennis. Door deze twee te koppelen bied je ouderen een sociale omgeving en de mogelijkheid om hun kennis op het gebied van moestuinieren over te brengen op de jongste generatie. www.pioniersvoorderegio.nl