Werkzaamheden spoorbrug Zuidhorn gaan jaar duren

ZUIDHORN -  De provincie Groningen organiseert samen met ProRail en de gemeente Zuidhorn een inloopavond over de extra sneltrein Groningen Leeuwarden. Daarbij gaat het specifiek over de vervanging van de spoorbrug over de Fanerweg (N980).

De avond vindt plaats op donderdag 27 oktober van 16.00 tot 20.00 uur in Zalencentrum Balk in Zuidhorn. Medewerkers van de provincie Groningen, ProRail en de gemeente Zuidhorn zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Afsluiting Fanerweg Tijdens de werkzaamheden aan de spoorbrug moet de Fanerweg naar verwachting een jaar worden afgesloten. De oude spoorbrug over de Fanerweg aan de oostkant van Zuidhorn moet worden vervangen. Dit levert hinder op voor de omgeving. De provincie, ProRail en gemeente Zuidhorn nodigen omwonenden uit tijdens deze informele inloopavond mee te denken over manieren om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Momenteel rijden er tussen Groningen en Leeuwarden twee stoptreinen en één sneltrein per uur. Deze treinen kunnen het groeiend aantal reizigers in de spits niet meer aan. Daarom komt er, per richting, één extra sneltrein bij. Inspraakprocedure Eind november begint de formele inspraakprocedure van de extra sneltrein Groningen-Leeuwarden. Dan wordt het Ontwerp tracébesluit (OTB) zes weken lang ter inzage gelegd.  Tijdens de inspraakperiode hebben mensen de gelegenheid een zienswijze in te dienen. Dan worden ook weer inloopmarkten georganiseerd.