Volksraadpleging over toekomst Middag-Humsterland

ZUIDHORN/WINSUM - Alle inwoners uit Middag-Humsterland van achttien jaar en ouder ontvangen eind volgende week een brief in de bus.

De gemeenteraden van Winsum en Zuidhorn willen graag van hen weten of zij vinden dat het gebied in zijn geheel in één van de twee gemeenten moet liggen, of dat het over twee gemeenten verspreid mag liggen. En in welke toekomstige gemeente willen zij wonen, in de nieuwe gemeente Hoogeland of in de nieuwe gemeente Westerkwartier? Op dit moment ligt Middag-Humsterland in twee gemeenten: Winsum en Zuidhorn. Vanaf 1 januari 2019 ontstaat een aantal nieuwe, grotere gemeenten in de provincie Groningen. De gemeenten Winsum en Zuidhorn zegden beiden in hun coalitieakkoorden toe een volksraadpleging over de toekomst van Middag-Humsterland te houden onder inwoners van het gebied. De uitslag wordt half november verwacht. De raden beslissen vervolgens over de toekomst van Middag-Humsterland. Werkwijze Inwoners kunnen hun keuze digitaal of schriftelijk invullen. Dat kunnen zij doen tot 6 november. Onderzoeksbureau Enigma voert de raadpleging voor de gemeenten uit. Een onafhankelijke commissie kijkt mee. De uitslag wordt op drie manieren in beeld gebracht: de mening van het totale gebied, de mening per gemeente en de mening per dorp. Alle inwoners van Middag-Humsterland krijgen in november een brief met de uitslag thuisgestuurd.