Oproep aan bewoners gebied Middag Humsterland

NIEHOVE -  Binnenkort organiseren de gemeenten Zuidhorn en Winsum een volksraadpleging over de positie van het gebied Middag Humsterland bij de toekomstige gemeentelijke herindeling.

De vraag die de gemeenten zullen voorleggen aan de bewoners van dit gebied is of het al dan niet als één geheel bij ofwel de nieuw te vormen gemeenten Westerkwartier ofwel gemeente het Hoogeland zou moeten worden ondergebracht. De beide gemeenten organiseren geen voorlichtingsavond over deze volksraadpleging. Daarom neemt de Vereniging Dorpsbelangen Niehove het initiatief voor een informatieavond over de Volksraadpleging Middag Humsterland op maandagavond 24 oktober om 20.00 uur in de bovenzaal van café Eisseshof aan de  Kerkstraat 4 in Niehove Dorpsbelangen nodigt alle inwoners van Oldehove, Niehove, Saaksum, Den Ham, Ezinge, Feerwerd, Garnwerd en het omliggende gebied van deze dorpen uit. Daarnaast zijn ook de verenigingen van Dorpsbelangen en de raadsleden van Zuidhorn en Winsum welkom. Degenen die tijdens deze informatieavond hun standpunt willen laten horen, kunnen zich tot zondag 23 oktober melden via: miclobus@gmail.com