Begroting Zuidhorn biedt ruimte voor nieuwe plannen

ZUIDHORN -  Het financiële beeld van de gemeente Zuidhorn voor de komende jaren is gunstig. 

Het voorstel van het college is de OZB (onroerendzaakbelasting) voor 2017 niet te verhogen. De rioolheffing daalt met 3,5%. Voor de afvalstoffenheffing betalen de inwoners gemiddeld 9,6% meer. Per saldo betekent dit dat de woonlasten voor de inwoners gemiddeld met acht euro omhoog gaan. De stijging van de afvalstoffenheffing wordt vooral veroorzaakt door een onvoorziene toename van inzamelkosten voor plastic. Nieuwe zaken De hogere algemene uitkering en het scherp(er) begroten hebben geleid tot een forse structurele financiële ruimte. Deze wil het college inzetten voor nieuwe zaken. Zoals de renovatie van het gebouw van VV Aduard, de aanleg van een fietspad langs het van Starkenborghkanaal tussen Zuidhorn en Spanjaardsdijk en de reconstructie van De Gast in Zuidhorn. Daarnaast wil het college afspraakbanen (voor mensen met een arbeidsbeperking) in het gemeentehuis realiseren, vrijwilligers opleiden tot buurtbemiddelaar en een bijdrage leveren aan het behoud van De Wierde in Grijpskerk. Inzet reserves In 2015 heeft Zuidhorn een reserve ingesteld van € 2,5 miljoen. Een deel van deze middelen wordt in de begroting 2017 ingezet voor uitvoeringsprojecten duurzaamheid, behoud zwembaden en stimulering plattelandsbeleid. Ook wil het college € 250.000 inzetten voor een kwaliteitsverbetering van de groenvoorziening en infrastructuur in woonwijk de Oostergast. Vervanging In de begroting is voor € 1.309.000 begroot voor de vervanging van de vaste brug Hoofdstraat Niezijl (€ 450.000), renovatie van de sporthal De Kooi in Oldehove (€ 421.000), diverse speelterreinen in de gemeente (€ 80.000) en de vervanging van de chloorinstallatie en verwarmingsketel van zwembad Electra in Oldehove (€ 75.000). Gemeenteraad De raad behandelt de begroting in zijn vergadering van maandag 7 november vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis te Zuidhorn. Belangstellenden zijn van harte welkom bij deze vergadering. De Begroting 2017 is te vinden op de gemeentelijke website www.zuidhorn.nl/financieel.