Werkgroep kerken Opende-Kornhorn houdt reformatieavond

OPENDE - De Werkgroep kerken Opende-Kornhorn nodigt een ieder uit voor de reformatieavond van vrijdag 28 oktober, aanvang 19.30 uur, in de Hervormde kerk.

Docent Nederlandse kerkgeschiedenis aan de Theologische Universiteit Apeldoorn, mevr. drs. Christa Boerke, is de spreker. Op deze avond maken we kennis met Erasmus, zijn tijd en zijn werk, dat veel breder is dan zijn bekende boek Lof der zotheid. Zelf zal hij ook aan het woord komen in enkele teksten die we samen zullen lezen. Daarbij zal duidelijk worden dat hij niet alleen een groot en scherpzinnig geleerde was, maar ook een diep gelovig en vredelievend mens. Toegang is gratis. Er wordt wel een collecte gehouden voor de onkosten.