Crowdfunding voor De Nieuwe Wierde Grijpskerk

GRIJPSKERK -  Het besluit van Zonnehuisgroep Noord om het verzorgingshuis de Wierde te sluiten deed Grijpskerk op haar grondvesten schudden. Omdat de Wierde niet mag sluiten heeft een aantal mensen zich verenigd en is de stichting ‘Dorpscoöperatie de Nieuwe Wierde’ opgericht.

Om kans van slagen te hebben zijn financiële middelen essentieel. Zonder dorpscoöperatie is de toekomst van de Wierde gedoemd te mislukken. Met de oprichting van De Nieuwe Wierde worden twee vliegen in één klap geslagen: Namelijk het duurzaam oplossen van problemen rondom de zorg en samen met de inwoners van het dorp invulling geven aan de realisatie van een multifunctioneel centrum. Om dit plan te realiseren zijn nog niet voldoende middelen beschikbaar. Via de Rabobank is er een mogelijkheid mee te doen aan een wervingsactie om geld in te zamelen. De Rabobank draagt zelf ook bij aan de wervingsactie. De actie duurt tot 3 november. Het totaalbedrag is nodig om de eerste slagen voor de Nieuwe Wierde te kunnen realiseren. Financieel bijdragen kan door een bedrag over te maken naar het project ‘dorps(zorg)coöperatie Grijpskerk’ via www.pioniersvoorderegio.nl.