Speciale aandacht geven in de laatste levensfase

LEEK - Martje Dijkema, Marianne Beijen en Riet Seesing, vrijwilligers bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Ondersteuning (VPTO) zijn bedankt voor tien jaar inzet voor mensen in de terminale fase.

Als vrijwilligers komen zij in het Westerkwartier geheel belangeloos bij terminaal zieken en hun familie thuis voor ondersteuning met aandacht en tijd voor de wensen en behoeften van de terminale patiënt. Zij beschikken over veel ervaring, sommigen hebben eerder als verpleegkundige in de zorg gewerkt. Bij de VPTO staat voortdurend een groep vrijwilligers klaar. Voor inlichtingen omtrent de VPTO bel dan naar het Dienstencentrum De Schutse, 0594 512334.