Enquête van Ondernemersfonds van Leek

LEEK - Het Ondernemersfonds Van Leek gaat een grootschalige enquête houden.

De bijdrage die de ondernemers in de gemeente Leek via de OZB-opslag (niet-woningen) betalen, komt weer aan hen ten goede via activiteiten waarvoor het Ondernemers Fonds Van Leek middelen beschikbaar stelt. Alle Leekster ondernemers en non-profit instellingen kunnen via hun vereniging, via andere samenwerkingsverbanden of platforms, bij het fonds aanvragen indienen voor gezamenlijke activiteiten. Als individueel bedrijf is het niet mogelijk een bijdrage van OVL te ontvangen. Het gaat om gezamenlijke projecten. Om nog meer gezamenlijke projecten te stimuleren heeft het Ondernemersfonds van Leek opdracht gegeven voor een grootschalige enquête. In deze enquête worden onderwerpen aan de orde gebracht die mee kunnen helpen aan het stimuleren en ondersteunen bij het ontwikkelen van plannen voor en door ondernemers. Plannen die bijdragen aan een economisch gezonde en aantrekkelijke gemeente. Overeenkomsten Als de reacties op de enquêtes binnen zijn, wordt er gekeken waar de overeenkomsten liggen bij de verschillende deelnemers. Vervolgens worden de ondernemers met een vergelijkbare visie op de betreffende onderwerpen met elkaar in contact gebracht. Ondernemers in Leek ontvangen een uitnodiging om mee te doen aan de enquête. Ook de secretariaten van de verschillende bedrijvenverenigingen zullen informatie ontvangen over de enquête. Het is ook mogelijk om de enquête in te vullen op www.ondernemersfondsvanleek.nl.