Wie verdient de Tolberter Erepenning?

TOLBERT - Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert, reikt begin volgend jaar voor de elfde keer de Tolberter Erepenning uit aan een persoon, groep of instantie, die zich bijzonder heeft ingezet voor de Tolberter gemeenschap.

Tot en met zondag 4 december kunnen kandidaten worden voordragen voor deze onderscheiding. Voor de selectie van de kandidaten die de Erepenning ontvangen zijn criteria vastgesteld. De voorkeur gaat uit naar werk voor verschillende doelgroepen of op verschillende terreinen. Maar het kan ook om iets gaan dat misschien niet zo voor de hand ligt, maar dat wel een nieuwe kijk biedt op bepaalde zaken. Een ander criterium is dat de Erepenning niet eerder mag zijn ontvangen. Kandidaten mogen wel eerder zijn genomineerd maar die moeten dan opnieuw worden aangemeld. Kandidaten voor deze Erepenning kunnen via de website van Oldebert worden voorgedragen of per e-mail bestuur@oldebert.nl. De feestelijke uitreiking is tijdens de Nijjoarsvezide op 8 januari.