Plannen voor outdoor fitnesspark in Leek

LEEK -  In navolging van de stad Groningen zijn in Leek plannen in voorbereiding voor een outdoor fitnesspark.

Het initiatief daartoe komt van een aantal partijen gevestigd op Sportpark Rodenburg en gebruikers van het sportpark in Leek. Een kleine werkgroep met de voorlopige naam 'Fris Fit in Leek' heeft haar oog laten vallen op de groenstrook op de hoek Oldebertweg, Rodenburg en Industriepark, naast het grootwinkelplein. Het ligt in de bedoeling het fitnesspark laagdrempelig en voor alle inwoners geheel openbaar te maken. Naast vrij gebruik zullen de betrokken partijen in een nieuw op te richten stichting ook bewegingsprogramma’s gaan ontwikkelen voor de inwoners. De aanlegkosten worden geraamd op zo’n 60.000 euro. De initiatiefnemers willen middels fondsen, subsidies, sponsors en eventueel crowdfunding de benodigde financiële middelen ophalen.