Verkeersremmende maatregelen Opende-Oost

OPENDE - Het gebied Opende-oost is in de jaren '90 door de provincie heringericht met als doel dat de snelheid uit het verkeer zou worden gehaald. Deels is dat ook wel gelukt maar de laatste tijd kwamen er toch steeds meer klachten van aanwonenden, dat de snelheid in de loop der tijd weer omhoog is gegaan.

In het kader van de overdracht van de provinciale weg van de provincie aan de gemeente moest voor het gebied Opende-oost nog een reconstructie worden uitgevoerd om de weg in een aanvaardbare staat van onderhoud aan de gemeente over te dragen. Voor de gemeente was dit het moment om met een delegatie van omwonenden en provincie overleg te voeren over de voorgenomen reconstructie in relatie tot de ingekomen klachten. Een van de problemen in Opende-oost is dat het verkeer al rijdend gebruik maakt van de parkeerstroken aan weerszijden van de weg en daardoor een breder wegvlak gebruiken dan de bedoeling is. Met een delegatie van de omwonenden is nu de afspraak gemaakt dat door de provincie twaalf diamantkoppaaltjes met twee rood-wit reflecterende banden worden geplaatst waardoor een optische versmalling en een soort 'zig-zag effect' wordt verkregen. De parkeerplaatsen kunnen dan nog wel voor het beoogde doel worden gebruikt maar niet meer als uitwijkmogelijkheid tijdens het passeren van tegenliggers. Het resultaat hiervan zal zijn dat de snelheid van de weggebruikers naar beneden gaat. Ook zullen aan weerszijden van de kom van Opende-oost rode vlakken worden aangebracht met daarin twee dubbele witte lijnen en een 30 km symbool. Op die manier worden weggebruikers er beter op geattendeerd dat zij een 30 km zone binnenrijden. Het bebouwde kom bord aan de oostkant wordt ongeveer 50 meter in oostelijke richting verplaatst waardoor nog beter zichtbaar wordt dat men de bebouwde kom binnenrijdt. Als gevolg hiervan valt de kruising Provincialeweg-Hoflaan-Openderweg dan ook binnen het 30 km regiem. De genoemde maatregelen komen bovenop de al door de provincie geplande reconstructie van het wegvak Opende-oost en zijn het resultaat van het overleg met een delegatie van de direct omwonenden.