Symposium: 'Met hart en handen in het Westerkwartier

ZUIDHORN - Het Kerkelijk Platform Zuidhorn (KPZ) e.o. houdt zaterdag 12 november een mini-Symposium in de Gereformeerde kerk 'De Rank'. Het thema is: 'Met hart en handen in het Westerkwartier. 

De openingshandeling van het symposium wordt verricht door burgemeester Swart van de gemeente Zuidhorn. Naast de burgemeester zullen ook dr. A.J. Plaisier vml. scriba van PKN Nederland, drs. A. de Vries, emeritus predikant Hellendoorn, drs. P. Rijsdijk, directeur van de Landelijke Vereniging SchuldHulpMaatje en de heer K.A. Wildeboer voorzitter van de Stichting KPZ een voordracht houden. Oprichting Op 16 april 2015 is tijdens een gedenkwaardige bijeenkomst het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. opgericht, waarin alle kerken in Noordhorn en Zuidhorn samenwerken en zijn de Verklaringen van Samenwerking en het Convenant ondertekend. Project Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. naar het Platform Kerken Westerkwartier. Door deze ontwikkelingen in Zuidhorn ging al gauw veel belangstelling ontstaan bij de kerken van verschillende richtingen in het Westerkwartier. Met als resultaat dat een grote meerderheid van de kerken te kennen heeft gegeven om zich te willen aansluiten bij het KPZ e.o. Voortvarend is nu dan ook de verbreding, de transformatie van het Kerkelijk Platform Zuidhorn e.o. naar het Platform van Kerken in het Westerkwartier ingezet. Hiervoor is een speciaal agendapunt op het symposium 'Met hart en handen' in het programma opgenomen. De start van dit proces zal dan ook op dit symposium plaatsvinden. Het begint om 13.00 uur.