Fonteinen verfraaien het vernieuwde centrum Leek

LEEK - Begin deze maand zijn drie fonteinen geplaatst bij de nieuwe vlonder aan het Boveneind die het centrum van Leek extra sfeer bieden.

Met het project Leek-Nietap is in de afgelopen jaren al een sterke kwaliteitsverbetering van het openbare gebied in het centrum van Leek en Nietap gerealiseerd met dank aan forse regionale en provinciale bijdragen. Wel resteerden er nog enkele niet vervulde wensen, waaronder deze fonteinen. Het gaat verder om het aanleggen van passende nieuwe bestrating in de passages, de voorplint langs de Hulst, de looproutes over het Samuel Levieplein en het vervangen en verbeteren van de verlichting in de passages op verschillende plekken. Doordat er (subsidie)geld vrij komt vanuit een ander projectonderdeel in Leek is het mogelijk een aantal van deze resterende wensen te realiseren binnen het kader van het totale project. Lichtmasten Naast de fonteinen zijn er nieuwe lichtmasten op het Samuel Levieplein geplaatst en binnenkort wordt de verlichting in de passages vernieuwd. Ook staat het monument op de vlonder ’s avonds inmiddels in het licht. Tijdens een informatieavond voor bewoners en winkeliers is besloten de bestratingswerkzaamheden in en rond de passages uit te stellen en hiermee te starten in januari 2017. Het plan is de bestrating en verlichting bij het kunstwerk Het Teken (nabij de entree van landgoed Nienoord) mee te nemen in het bestratingswerk dat begin 2017 in de passages wordt uitgevoerd.