Burgerpanel voor herindeling Westerkwartier

Westerkwartier - De gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn zijn deze maand gestart met een burgerpanel.

Inwoners kunnen hier online meedenken over de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier op www.westerkwartierpanel.nl. Inmiddels hebben zich 339 inwoners ingeschreven voor dit panel. In het voorjaar is onder deelnemers aan de enquête over de herindeling de belangstelling gepeild om deel te nemen aan het WesterkwartierPanel. Ruim 1000 inwoners gaven aan dit te willen. Zij hebben een mail ontvangen om zich eenmalig te registeren als deelnemer. Begin volgend jaar  start het panel met een eerste onderzoek. De vier gemeenten zetten enkele keren per jaar een vragenlijst uit, waarbij zij het panel vragen hun mening te geven over diverse onderwerpen die de inwoners en de nieuwe gemeente aangaan. De vragen kunnen gaan over bijvoorbeeld dienstverlening, ruimtelijke ontwikkeling en/of sociaal-maatschappelijke zaken. Aanmelden De gemeenten nodigen inwoners van het Westerkwartier uit via het panel mee te denken over de nieuwe gemeente. Aanmelden kan via www.westerkwartierpanel.nl.  Deelnemers kunnen de vragenlijsten via mobiele telefoon, tablet, laptop en pc invullen.