Subsidieaanvraag Leefbaarheid Marum afgewezen

MARUM - De Provincie Groningen heeft de subsidieaanvraag voor het Dynamisch actieplan Leefbaarheid Marum afgewezen.

In het Dynamisch actieplan Leefbaarheid Marum zijn verschillende projecten ter versterking van de leefbaarheid in de gemeente Marum opgenomen waar voor de realisatie een bijdrage van de provincie Groningen van € 1.500.000 werd gevraagd. Zwaartepunt in de aanvraag was het ontwikkelen van een Integraal Kind Centrum (IKC) in de kern Marum.  Via een persbericht heeft de Provincie laten weten dat alle voor deze tender beschikbare middelen naar Noord- en Oost Groningen gaan. Grootegast Uitzondering hierop vormt een bijdrage aan een multifunctionele accommodatie in Grootegast. Dit is niet in de lijn met het door de Provincie eerder geschetste beeld dat zij bij deze regeling ook oog zou hebben voor de gebieden buiten de krimpregio en het aardbevingsgebied. Gebieden waarop, in het kader van diverse bestaande regelingen en subsidies, al de nadruk ligt. Ambtelijk is er op 30 november een overleg met de Provincie om nadere toelichting te ontvangen op deze afwijzing en te kijken of er wellicht nog andere (subsidie)mogelijkheden zijn.