Vogeltentoonstelling 'Onze Vogels' Grootegast

GROOTEGAST - Volièrevereniging ‘Onze Vogels’ uit Grootegast heeft de jaarlijkse vogeltentoonstelling voor eigen leden gehouden in ‘De Klap’.

Alle vogels zijn gekeurd door keurmeesters van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. Negentien leden zonden gezamenlijk voor de tentoonstelling 163 vogels in; 15 kanaries, 85 tropische vogels, 59 parkieten en 4 duiven. De gewonnen prijzen zullen op de jaarvergadering uitgereikt worden aan de kampioenen en de winnaars van andere prijzen. Enkele leden zijn nog niet klaar met de tentoonstellingen. Zij doen half december nog mee met de provinciale tentoonstelling en in januari met de landelijke tentoonstelling.
Uitslag eigen kweek: kanaries: M. de Groot; tropen : R. Kooij, parkieten : F. Siersema, kampioen stellen: F. Smeding, stammen : A. Diepstra, jeugdkampioen: A.A. van der Wier. Uitslag open klasse: kanaries: E. Scheerhoorn, tropen: E. Scheerhoorn, parkieten: J. van der Maar. De D. Huizingabokaal voor mooiste vogel van de show ging naar R. Kooij. Het bondskruis van de Ned. Bond van Vogelliefhebbers werd gewonnen door R. Kooij en de drie bondsmedailles door M. de Groot, F. Siersema en A.A. van der Wier.