Inloopbijeenkomst rotonde Leek

LEEK - De provincie Groningen en de gemeente Leek organiseren een inloopbijeenkomst voor omwonenden van de rotonde Auwemalaan-Lindensteinlaan.

Deze rotonde wordt aangepast in het kader van het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek, omdat er sprake is van een verminderde doorstroming, een slechte onderhoudstoestand en een verkeersonveilige situatie. Om die reden is onder meer besloten de fiets- en voetgangersoversteek aan de zuid- en oostzijde te concentreren, de aansluitende wegen beter vorm te geven en de aansluiting van de zuidelijke parallelweg af te sluiten voor autoverkeer. Van deze aanpassingen is een ontwerp gemaakt. De bijeenkomst is donderdag 1 december 2016 tussen 17.00 en 20.00 uur in het gemeentehuis van Leek.