Stichting Autisport Leek wint stimuleringsprijs

LEEK - Tijdens een feestelijke bijeenkomst is voor het eerst de Award Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen (ANG) uitgereikt. Stichting Autisport uit Leek werd unaniem verkozen tot winnaar. 

Tijdens de bijeenkomst was er aandacht voor alle zeven voorgedragen organisaties. Naast Stichting Autisport Leek waren dat Stichting PiTi, Inter-Psy Participeert, Esperito van Grupo Ginga da Alma, Cosis met het Programma Begeleid Leren, Humanitas District Noord met de TOP-clubs en Accare. Stichting Autisport Leek biedt kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar de gelegenheid om sport te beoefenen. Het gaat om kinderen die door hun autisme niet in staat zijn om mee te doen aan het huidige reguliere sportaanbod. Het vraagt specifieke vaardigheden van de trainers/begeleiders en bekendheid met de doelgroep, hetgeen bij de reguliere sportvereniging (nu) niet aanwezig is. De Stichting is begonnen met een voetbalaanbod, omdat er een actuele vraag was. Er is nauwe samenwerking met de voetbalvereniging CVV VEV’67, waardoor er ook kruisbestuiving van kennis en kunde plaatsvindt. Zo is een jongere voor de vereniging behouden, die anders afgehaakt zou zijn en er is een jongen uit het Auti-voetbal doorgestroomd naar een regulier team. Daarnaast wil de stichting ook starten met andere sporten naar behoefte van de doelgroep. De stichting wordt gerund met giften, donaties en bijdragen van deelnemers en met beperkte menskracht. Sinds kort is een budget voor groepsbegeleiding uit het WMO beschikbaar. Het samenwerkingsverband ANG wil met deze prijs een organisatie en/of initiatief die bijdraagt aan participatie van kinderen en/of volwassenen met autisme belonen en hiermee navolging stimuleren.