Grootegast op weg naar sportieve gezonde gemeente

GROOTEGAST -  Op verzoek van het college en de portefeuillehouder sport wethouder Elly Pastoor, heeft Astrid Witte van Witteborg Sport een beweegplan opgesteld met de titel “Grootegast in Beweging: naar een sportieve gezonde gemeente!”

Dit beweegplan heeft specifiek betrekking op kinderen in de leeftijdscategorie van 2 tot 18 jaar. De gemeente Grootegast biedt al meer dan 7 jaar extra beweegmogelijkheden aan haar inwoners en heeft daarvoor het project Grootegast In Beweging ingevoerd. De gemeente stelt geld beschikbaar voor een meer gestructureerd beweegaanbod en nieuwe vormen van bewegen voor alle jeugdigen, waarbij ook regelmatig lokale sportaanbieders worden ingeschakeld. Op de scholen krijgen de groepsleerkrachten ondersteuning bij het realiseren van een ‘dynamische schooldag’: meer bewegen in de klas, op het schoolplein en intensievere lessen bewegingsonderwijs. Om de effecten van het beweegplan te volgen, wordt er een leerlingvolgsysteem opgezet dat de beweegontwikkelingen van alle jeugdigen volgt. Om dit hele proces te begeleiden is een bovenschoolse vakleerkracht benoemd: Joke Walma-Donner. Samen met Astrid Witte van Witteborg sport en Hans Stroes van Stroes in Beweging vormen zij het ‘beweegteam Grootegast in Beweging’.