Kant Kaart ZorgSaam Oldehove

OLDEHOVE -  Het bewonersinitiatief ZorgSaam Oldehove richt zich op de leefbaarheid van de lokale omgeving voor de inwoners van Oldehove. Creëren van een vangnet voor inwoners die tussen het wal en schip dreigen te raken.

ZorgSaam Oldehove wil bewoners met elkaar in contact brengen en heeft huis-aan-huis de Kant Kaart verspreid. Door middel van deze Kant Kaart wil ZorgSaam Oldehove de hulp vragen en het talenten aanbod van de inwoners uit Oldehove inventariseren en de vraag en het aanbod op elkaar afstemmen en aan elkaar koppelen. De hulpvraag kan o.a. zijn: Praktische hulp zoals boodschappen doen en kleine klussen in en om het huis; hulp bij administratieve vragen zoals het invullen van formulieren; bezoek als je alleen of ziek bent; vervoer richting ziekenhuis of begeleiding in het ziekenhuis. Door vrijwilligers is de afgelopen periode de Kant Kaart rondgebracht en weer opgehaald. In totaal zijn op dit moment vijftien hulpvragen binnen en hebben 53 mensen aangegeven dat ze hun talenten willen inzetten. Komende weken gaat de werkgroep ZorgSaam Oldehove druk bezig alle Kant Kaarten te verwerken om zo snel mogelijk de hulp vragen en het talenten aanbod te matchen en het streven is om dit voor de komende feestdagen te realiseren. Wanneer u als inwoners nog een kaart wilt invullen dan kan die altijd ingeleverd worden in het Sociaal Cultureel Centrum Oldehove. De Kant Kaarten liggen bij de huisartsenpraktijk, de kerken, de supermarkt en het dorpshuis ’ t Humsterland. Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Oldehove, Schoolstraat 19a, open: woensdag 9.00 tot 15.00 uur, tel. 06 – 83188166.