Nieuw hekwerk bij speelplaats Marum

MARUM - Deze week is een nieuw hekwerk rond de speelplaats op de hoek van de Merelstraat en Gruttostraat te Marum aangebracht.

Afgelopen voorjaar heeft de gemeenteraad de Nota speeltuinen 2016-2020 vastgesteld. Bij de vaststelling van deze nota is onder andere geld beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van een nieuw hekwerk rond de speelplaats op de hoek van de Merelstraat en de Gruttostraat. De gemeente vindt dat de veiligheid van de speeltoestellen en de staat van onderhoud voorop staat en zorgt er daarom voor dat de speeltoestellen voldoen aan het Attractiebesluit. Maar ook de afscheiding rond de speelplaats moet voldoende kwaliteit hebben om te zorgen dat spelende kinderen niet her en der de straat op kunnen.