Collectief Groningen West maakt zich sterk voor weidevogelbeheer

GRONINGEN - Is er nog een toekomst voor de 1700 gruttoparen in onze provincie? Sinds een jaar ligt hun lot grotendeels in handen van ongeveer vierhonderd boeren, verenigd in het Collectief Groningen West.

In opdracht van de provincie beheren zij de hoofdmoot van de weidevogelgebieden die nog in de provincie over zijn. Onlangs ging tijdens de eerste ledenvergadering de website de lucht in, waarmee het collectief zich aan het grotere publiek kenbaar wil maken. Het Collectief Groningen West ging op 1 januari van dit jaar van start met de uitdrukkelijke opdracht van de provincie om de dalende trend in de weidevogelstand in de provincie om te buigen. Daarvoor krijgt het collectief zes jaar de tijd. Het afgelopen jaar slokte de opbouw van de organisatie veel aandacht op maar het resultaat mag er zijn, vertelt voorzitter Freek Nieuwenhuis. ,,Er staat nu een professionele organisatie die het werk aankan. Het heeft de nodige hoofdbrekens gekost en helemaal tevreden zijn we nog niet, maar ik denk dat we met deze club de uitdaging aankunnen. Ik heb er echt zin in.”
Collectief Groningen West is een van de drie collectieven van boeren die in de provincie werden gevormd nadat het kabinet in 2015 besloot om het tot dan toe weinig succesvolle agrarisch natuurbeheer over een andere boeg te gooien. Een van de belangrijkste beleidsveranderingen is dat de boeren, verenigd in een collectief, zelfstandig het beheer mogen organiseren en uitvoeren. Dat legt een grote verantwoordelijkheid op hun schouders, maar het geeft de boeren ook de kans hun eigen kennis en ervaring in stelling te brengen. De resultaten van die aanpak worden nu al zichtbaar, vertelt een enthousiaste coördinator Gert-Jan Stoeten van Collectief Groningen West. ,,We hebben een groep contractanten die allemaal bereid zijn er wat van te maken. Wie meedoet, accepteert dat er een kaart op tafel komt met een beheerplan dat gezamenlijk wordt uitgevoerd. Dat de veldmedewerkers, de mensen op kantoor en de bestuursleden afkomstig zijn uit de streek, is daarbij essentieel. Een club ambtenaren kreeg dat niet voor elkaar.” Stoeten verwacht dat de inzet van de leden van het collectief uiteindelijk ook op het boerenland zichtbaar zal worden. De laatste tellingen stemmen hem in ieder geval positief. „Onze ambitie ligt op tweeduizend gruttoparen en daarvoor gaan we gezamenlijk vol aan de bak.” Toch wordt het succes van het collectief niet enkel bepaald door de inspanningen van de boeren. In de afgelopen jaren is gebleken dat predatie door roofdieren een forse wissel trekt op de kuikenoverleving. Het is een van de kopzorgen die Nieuwenhuis nog parten spelen. „Samen met de natuurorganisaties en Wildbeheereenheden (WBE, jagersclubs, red) moeten we daar wel spoedig een oplossing voor zien te vinden.” De nieuwe website van Collectief Groningen West is te vinden via www.collectiefgroningenwest.nl.
Tekst: Bert Hidding