Huurwoningen op locatie De Tweemaster Leek

LEEK -  Woningcorporatie Wold & Waard en de gemeente Leek hebben een principeakkoord bereikt over de verkoop van de voormalige daltonbasisschool en gymzaal De Tweemaster aan de Wethouder Iwe Hutstraat 28 in Leek.

De woningcorporatie wil op deze locatie 24 nieuwe sociale huurwoningen realiseren en het college werkt hieraan mee. Het worden woningen met twee slaapkamers volgens het 'nul op de meter'-principe. Dit zijn woningen zonder gasaansluiting, waarbij het netto energiegebruik tot nul wordt gereduceerd door slim gebruik te maken van energiebesparende en energieopwekkende voorzieningen. Onderdeel van het plan is dat de gemeente fors investeert in het omliggende openbaar gebied en het op duurzame wijze inricht met onder meer voldoende groen, parkeerplaatsen, gescheiden rioolstelsels en openbare LED-verlichting. In het voorjaar van 2018 worden de woningen in gebruik genomen. Daarvoor moeten nog de nodige stappen worden ondernomen, zoals de voorbereiding van het plan, de sloop van bestaande panden en de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan