Geld van Provincie voor drie projecten in De Marne

DE MARNE - De Provincie Groningen geeft ruim 25.000 euro subsidie aan drie initiatieven in de gemeente De Marne. 

De Struunspeultoen in Zuurdijk krijgt 10.000 euro. In het project Struunspeultoen wordt een oud kaal speelveld in Zuurdijk omgevormd tot een multifunctioneel natuurspeelveld voor jong en oud. Er ontstaat een ontmoetingsveld dat in verbinding staat met het dorpsbos. Aaltied Wat aan 't Wad, een evenement in Pieterburen ontvangt 5.475 euro. Het evenement is ter bevordering van de leefbaarheid, het toerisme, de culturele ontwikkeling en educatie over het nut van de Waddenzee als cultureel erfgoed. BL536 Kruisweg heeft 10.000 euro toegekend gekregen. Dit project heeft tot doel om open stukken in het dorp Kruisweg opnieuw in te vullen met o.a. een groene speelplek, dorpsommetjes en een fruitgaard. Provinciebreed gaat het om 283.357,- euro subsidie aan 34 initiatieven.