Na waakvlam Westerkwartier vlammend verder met glasvezel

MARUM -   Een open glasvezelverbinding voor burgers, bedrijven en instellingen is een feit in een groeiend aantal plaatsen in Nederland. Vanuit coöperaties wordt vaak samengewerkt met de kleine providers TriNed, Plinq of dichterbij huis Netvisit te Veendam.

Doordat een aantal mensen de koppen bij elkaar steken, komt op termijn ook aansluiting van het buitengebied binnen bereik. Aansprekende voorbeelden doen volgen in het Westerkwartier. “We kunnen in het Westerkwartiergebied de waakvlamstand verlaten”, vertelt voorzitter Jan Hut (60) verheugd als voorzitter van de Stichting Breedband Westerkwartier. “Door een bezoek aan Heeze-Leende met zes man een paar jaar geleden weten we wat er mogelijk is, maar even snel glasvezel aanleggen is geen sinecure. Het is een lastige kip-en- ei-situatie”. Dankzij een gerichte belangstellingregistratie per dorp, die bijna is afgerond, staat nu al vast dat minimaal 75 % in de witte en tenminste 45% in de grijze gebieden voorstander is van een glasvezelverbinding. Wit staat voor een gebied waarin geen provider werkzaam is of eentje met onvoldoende capaciteit. Grijs geeft aan dat er wel een goede provider voorhanden is, maar er door gebrek aan concurrentie geen enkele keus is. De conclusie dat minimaal 1.800 aansluitingen op glasvezel in het zuidelijk Westerkwartier een reëel uitgangspunt is voor het verder uitkristalliseren van de plannen is hiermee verankerd. Aan de registratie van belangstellenden hebben enkele tientallen ambassadeurs meegewerkt die afgelopen donderdag massaal in het zonnetje zijn gezet. “Ze hebben samen veel werk verzet. Daarmee is het vertrouwen sterk toegenomen in de haalbaarheid van het project. Het is een steun in de rug vanuit de bevolking”. Ook vergevorderde plannen vanuit Drenthe hebben de stichting gesterkt. “Wat kost het aanleggen ervan? Omgerekend per aansluiting praat je dan over zestig euro per maand. waarbij een deel hiervan wordt gebruikt voor het bekostigen van de aanleg. Dan heb je 250MB per seconde voor het uploaden van bestanden en 250MB per seconde voor het downloaden met naast internet, televisie en telefoon. Zo’n all-in-pakket is ook ons streven. Daarnaast willen we ook een zakelijk abonnement aan kunnen bieden”.
Coöperatiekorting
De stichting hecht aan het verkennen van werkzame organisatiestructuren en dus aan een degelijke voorbereiding, omdat er in de praktijk ook plannen sneuvelen. Zo is het plan vanuit de provincie Fryslân provinciebreed glasvezel te laten aanleggen door Kabel Noord te Dokkum gestrand vanwege Europese aanbestedingsregels. “Het geeft aan dat je beter van onderaf kunt werken dan vanuit de overheid van bovenaf om de markt niet te sterk te verstoren”, geeft Hut aan. “Honderd procent staatssteun voor een groot gebied wordt vanuit de markt tegengewerkt. Vanuit een coöperatie kunnen we meerdere financiers aanzoeken en de plannen fasegewijs uitwerken”. Binnenkort zal de stichting waarschijnlijk hiertoe een subsidie-aanvraag indienen bij de provincie Groningen. Daarnaast zullen bankinstellingen worden gepolst over hun belangstelling voor het project. In principe zal participatie op financieel terrein ook mogelijk zijn voor de coöperatieleden waarbij ze in plaats van rente een korting op hun maandabonnement krijgen. “Ook dit soort zaken willen we juridisch veilig en verantwoord uitwerken, omdat we mikken op een lange termijnplanning”. Het huidige stichtingsbestuur wordt gevormd door Jan Hut uit Visvliet als voorzitter, Piet van Til uit Marum als secretaris, Wierd de Bruin uit Zevenhuizen als penningmeester en Hans Reinders uit Oldehove en René de Vink uit Opende als algemeen bestuursleden. Op basis van de huidige informatie zal een start van het project in het zuidelijk deel van het Westerkwartier volgens Piet van Til (66) het meest voor de hand liggen. Wekenlang heeft hij de resultaten van de belangstellingregistratie nauwgezet bijgehouden . De groeiende percentages warmen zijn ogen op. “De klus is nog niet helemaal afgerond, maar het beeld dat glasvezel ertoe doet in menig huishouden wordt wel steeds levendiger. Nu al hoor je meer en meer verhalen over zorg op afstand met digitale bereikbaarheid als noodzaak. De gamecultuur neemt toe. Af en toe vang je het verhaal op van iemand die in het buitengebied woont en zijn huis moeizaam kan verkopen, omdat er geen snelle internetverbinding is. Als een potentiële koper gewend is aan glasvezel of dat als een noodzaak ziet voor bijvoorbeeld zijn bedrijf of hobby, dan speelt het al of niet hebben van een glasvezelverbinding soms een doorslaggevende rol”. Hij wijst daarnaast op het stijgend aantal diensten dat digitaal wordt aangeboden en dat feitelijk een bandbreedte afdwingt. “Bij de reguliere coax-kabel en telefoonlijn deel je het transport met anderen en blijf je eeuwig afhankelijk, terwijl je bij een glasvezelaansluiting per huis de gewenste snelheid kunt bereiken”. Hoe snel zaken kunnen kenteren, heeft Piet van Til eerder ervaren. De belangenvereniging De Haar waarbij hij is aangesloten, bekommerde zich aanvankelijk vooral om de komst van een centrum voor asielzoekers. Inmiddels is deze discussie verstomd en heeft ze plaats geruimd voor het uitwisselen van gedachten op het gebied van een open glasvezelverbinding. De stap naar de breedbandstichting is voor hem dan ook een logische geweest. Jan Hut geldt als voormalig KNP-er op het gebied van computertechnologie als een beroepsmatig deskundige die zich vanuit zijn functie, toentertijd als voorzitter van Dorpsbelang Zevenhuizen graag breed inzet voor het project. “Met elkaar gaan we ervoor. Dat gevoel overeind houden, is belangrijk om van de waakvlamstand af te komen. We gaan nu eerst de financiering verder uitwerken en daarna stap voor stap doorwerken aan een gedegen uitvoeringsplan. Het doel is het gehele Westerkwartier te voorzien van een glasvezelaansluiting”.
Tekst: Jelle Raap