Mening gevraagd van inwoners Doezum

DOEZUM - Het bestuur van vereniging 'Ons Dorpsbelang' wil graag de mening weten van de inwoners van Doezum over een eventueel dorpshuis in het dorp.

Een werkgroep is al een poos bezig zich te oriënteren op mogelijkheden voor een dorpshuis in de kern van Doezum, maar door de sluiting van 'De Steven', wat als dorpshuis functioneerde, is alles in een stroomversnelling geraakt. Aangezien de kerkelijke gemeente in Doezum subsidie heeft aangevraagd een haalbaarheidsonderzoek te laten doen, met als doel te onderzoeken welke functie er aan de kerkelijk gebouwen gegeven zou kunnen worden, is het tijd om de mening van de Doezumer bevolking te horen. Enquête Is er voldoende draagkracht vanuit de bevolking van Doezum om stappen te gaan zetten in een vervolgproces? Om die reden is een enquête opgesteld en deze is huis-aan-huis verspreid in Doezum. Tot en met 31 december kan deze worden ingeleverd bij de bestuursleden. Ook is er de mogelijkheid om de enquête online in te vullen op de site www.dorpdoezum.nl.