Politiek Leek: De Rondvraag

LEEK - Aan het eind van elke raadsvergadering kunnen de leden van de gemeenteraad in Leek vragen stellen tijdens de rondvraag.

Woning voor statushouder Koos Siegers (CU) signaleert onvrede in Oostwold over een leegstaande woning met 4 slaapkamers. De woning is bestemd voor een statushouder met zijn gezin. Het gezin schijnt naar Amsterdam vertrokken te zijn. Er was al beroering in het dorp over dit onderwerp en dat wordt door deze situatie erger. Is dit de wethouder bekend en wat gebeurt er? Wethouder Plandsoen (PvdA) antwoordt dat er afspraken zijn met Wold en Waard en hij wil niet praten over individuele gevallen. Boerderij Sintmaheerdt Rianne Vos (PvdA) constateert dat de situatie van de boerderij Sintmaheerdt nog steeds zeer onveilig is. Zij vraagt het college wat zij eraan doen, zeker met oudjaar en vuurwerk in gedachten. Wethouder Morssink (CDA) antwoordt dat de eigenaar wederom is aangeschreven, maar niet reageert. De zaak is extra gecompliceerd omdat er asbest in het dak van het achterste gedeelte zit. Burgemeester Hoekstra vult aan dat er met oudjaar extra aandacht aan een aantal objecten wordt besteed, de boerderij zal er een van zijn. Hippe hangplek Denny Boersma (D66) vraagt hoe het met de realisatie staat van de hippe hangplek op het grasveld in de buurt van De Borgen. Wethouder Dekker (Groen Links) antwoordt dat ze bij haar bezoek aan De Borgen hier over gehoord heeft. Het staat op haar 'to do' lijst van januari. Kunstgrasvelden Koos Siegers (CU) heeft geconstateerd dat bij VEV een tegenstander niet wilde komen spelen en dat er ook bij Pelikaan-s problemen zijn over de kunstgrasvelden. Burgemeester Hoekstra antwoordt dat met de verenigingen in onze gemeente is afgesproken dat ze de RIVM adviezen zullen volgen. Volgende week worden de resultaten van het onderzoek van RIVM verwacht.