Ridderorde voor pastor mevrouw Schalkwijk-Trimp

ZUIDHORN - Mevrouw drs. H. van Schalkwijk-Trimp, pastor van de Rooms-Katholieke Sint Jozef Parochie in Zuidhorn, heeft zondagochtend van burgemeester Bert Swart een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt gekregen. Ze is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 

Mevrouw Schalkwijk-Trimp (64) kreeg de onderscheiding toegekend voor haar inzet als pastor bij de Rooms-Katholieke Sint Jozef Parochie. Ze zet zich in voor mensen binnen en buiten de parochie en maakt zich sterk voor armoedebestrijding en verduurzaming. Sinds 2000 houdt ze zich intensief bezig met de samenwerking met de stichting Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven ten behoeve van Asielzoekers (INLIA). Ook heeft ze de opvang verzorgd van een Somalische vluchteling en haar dochter in de parochie. De 24 uur per week die ze eigenlijk had voor haar functie als pastor, heeft mevrouw Schalkwijk-Trimp veel breder ingezet dan van haar verwacht mocht worden. Ten slotte heeft ze ook de functie secretaris en voorzitter van de Raad van Kerken in Zuidhorn vervuld en is ze bestuurslid en secretaris van de Vereniging voor Pastoraal Werkenden geweest. Mevrouw Schalkwijk-Trimp verdient deze onderscheiding, omdat ze zich heeft ingezet voor de samenleving en anderen hiervoor heeft gestimuleerd. Fusie De parochie gaat per januari over in de grotere fusieparochie Hildegard van Bingen. Zondag was een afscheidsviering van de periode dat de Sint Jozef Parochie als zelfstandige parochie functioneerde. Pastor van Schalkwijk gaat in januari mee naar de grotere parochie die wordt gevormd met Groningen Zuid, Groningen Noord en Haren.