Zonnehuisgroep Noord trekt nieuwbouwplannen De Hoorn in

MARUM - In alle vroegte maandagmorgen heeft de interim directeur bestuurder van de Zonnehuisgroep Noord, W. de Gooyer contact gezocht met het gemeentebestuur van Marum over de voorgenomen nieuwbouw in het nieuwe Centrumplan van Marum.

Hierbij werd meegedeeld dat de Zonnehuisgroep gedwongen is af te zien van de voorgenomen nieuwbouw, vooral doordat het Waarborgfonds Zorg haar noodzakelijke goedkeuring aan het plan heeft onthouden. Volgens de directie van de Zonnehuisgroep Noord resteert dan geen andere keus dan de nieuwbouwplannen in te trekken en andere mogelijkheden te gaan onderzoeken. Als bekend zou het huidige Zonnehuis De Hoorn, daterend uit 1967, worden vervangen door nieuwbouw in het centrum van Marum. Reeds decennia is er gesproken over deze voorgenomen nieuwbouw, die mede afhankelijk was van een door de gemeente te verstrekken gemeentegarantie. Na lang onderhandelen zou woensdag 21 december de gemeenteraad besluiten over het verstrekken van deze gemeentegarantie. Het onderliggende plan was daartoe al gepresenteerd in de raadscommissie van 6 december. Het gemeentebestuur van Marum is verbijsterd over de gang van zaken en betreurt het dat in zo’n laat stadium de nieuwbouwplannen alsnog zijn ingetrokken. Over de consequenties wil het gemeentebestuur nog deze week verder spreken met alle betrokken partijen.