Voortzetting zorg in Woonhaven Leek door Vredewold

LEEK -  Zonnehuisgroep Noord en Vredewold hebben overeenstemming bereikt over het voortzetten van de zorgverlening in Woonhaven Leek per 1 maart 2017.

Vandaag zijn de betrokkenen persoonlijk op de hoogte gebracht. De medezeggenschap van beide organisaties heeft ingestemd en de Nederlandse Zorgautoriteit wordt om goedkeuring gevraagd. Uitgangspunt voor Zonnehuisgroep Noord is dat niet alleen de werkzaamheden en cliënten worden overgedragen, maar ook alle medewerkers. “Daar hebben we ons de afgelopen maanden voor ingezet. We zijn blij dat dit gelukt is. Zo zijn de gevolgen van deze overgang voor alle betrokkenen zo gering mogelijk”, aldus Willem de Gooyer, bestuurder van Zonnehuisgroep Noord. De voorbereidingen om de overname per 1 maart 2017 te realiseren zijn inmiddels gestart. Via diverse gesprekken en bijeenkomsten hebben cliënten en hun naasten, medewerkers en vrijwilligers meer duidelijkheid gekregen over de voortzetting van de zorg in Woonhaven Leek, een kleine ‘stand alone’ voorziening voor tien ouderen met dementie. Cliënten kunnen in deze locatie blijven wonen. Stichting Vredewold neemt de arbeidscontracten van de zorgmedewerkers over met behoud van alle rechten en plichten. Zo blijft de waardevolle relatie tussen cliënten en medewerkers bestaan en behouden medewerkers hun baan.