Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland

Westerkwartier - Enige jaren geleden is de doppenactie vanuit België overgewaaid naar Nederland. KNGF Geleidehonden is in 2015 met deze actie begonnen. De opbrengst van gespaarde doppen komt ten goede aan de basisopleiding van de geleidehonden.

Door fluctuerende olieprijzen en de hoge concurrentie in de afvalverwerkingsbranche is de opbrengst van de doppen behoorlijk gedaald. Gevolg is dat de doppenactie hierdoor onvoldoende oplevert om de kosten te dekken en moest KNGF Geleidehonden besparen op transportkosten. Dit houdt in dat de ophaalrondes van de vrijwillige chauffeurs niet meer door KNGF Geleidehonden georganiseerd kunnen worden. En dat betekent dat spaarders in het vervolg de gespaarde doppen rechtstreeks naar een van de depots kunnen brengen in plaats van een inzamelpunt. Dit heeft ertoe geleid, dat een aantal inzamelpunten is gestopt. Uiteraard is dit heel erg jammer temeer daar de prijs van de doppen inmiddels alweer is gestegen. In het noorden van Nederland heeft Erik-Jan Zuidberg in overleg met KNGF Geleidehonden de logistiek van deze actie op zich genomen voor de provincies Friesland, Groningen en Drenthe. Erik-Jan heeft daarbij de hulp van twee vrijwillige chauffeurs en Elisabeth Smelik, die net als Erik-Jan ook gebruik maakt van een blindengeleidehond. Voor het depot van de doppen heeft hij Henk en Martha Hartlief achter de hand. In de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en een deel van Overijssel is het goed voor elkaar. Er is voor dit gebied een depot bij Hartlief Lammers te Donderen. Hier komen alle doppen samen en wordt er op z’n tijd een 40m³ container gevuld met doppen en wordt deze vanaf de start al gratis door Hartlief Lammers vervoerd naar de verwerker Van Werven in Biddinghuizen. Stichting Nu de onkosten niet meer worden vergoed door KNGF Geleidehonden heeft het noorden besloten om een stichting op te richten: Stichting Vrienden Doppen Actie Noord Nederland. Inmiddels is de akte gereed voor ondertekening en is Holland van der Woude Notarissen en Adviseurs te Roden bereid gevonden om deze akte voor deze stichting op te willen stellen. Na het ondertekenen van de akte zal er een inschrijving volgen bij de Kamer van Koophandel en zal er een bankrekening worden geopend. Vervolgens krijgt de stichting bij Van Werven een eigen klantnummer. Voortaan kan Van Werven de opbrengst van de doppen aan de Stichting overmaken. Na aftrek van kosten kan het overblijvende bedrag worden geschonken aan KNGF Geleidenhonden. Ook de verhuurbedrijven van de voertuigen, zoals Auto Pallas en Europcar Autoverhuur blijven hun medewerking verlenen. Wendy Bruins van Wisemice.nl zal voor de Stichting een website maken en Esschendal.com zorgt voor de stickers, drukwerk etc. KNGF Geleidehonden kan de opbrengst blijven gebruiken voor de basis opleiding van de honden. Basisscholen Tevens wordt geprobeerd meer basisscholen enthousiast te maken. Immers in ieder gezin is wel een dopje aanwezig, die een kind kan meebrengen naar school voor het goede doel. De school kan er een project aan wijden en zelfs een ambassadeur van KNGF Geleidehonden voor laten komen om voorlichting te geven. Leek Bert Schukking uit Leek gaat dagelijks langs de Jumbo’s en de Albert Heijn om de gespaarde doppen op te halen of om achter de schermen alsnog de doppen van de flessen te draaien.