Column wethouder Plandsoen | Onderwijshuisvesting

Westerkwartier - In het Westerkwartier zijn kinderopvang, basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs nog ruimschoots voor handen. Maar het Westerkwartier is wel aan het ontgroenen: minder kinderen en dus minder leerlingen. Om dan de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, moeten te kleine basisscholen fuseren. Dat betekent meestal dat een openbare school en een christelijke school een samenwerkingsschool gaan vormen. Om dan de identiteit van de school overeind te kunnen houden, krijgen de betrokken ouders een stevige rol. Als er echter een school in een dorp gesloten wordt, levert dat flinke discussies op over de leefbaarheid van die dorpen. Dat een basisschool bijdraagt aan de leefbaarheid is helemaal waar, maar het eerste en belangrijkste doel van een school is toch dat de kinderen er goed les kunnen krijgen? Naast een deskundig team is daarbij ook het schoolgebouw belangrijk, en daar is de gemeente voor verantwoordelijk.

Woensdag wordt in de gemeenteraad van Leek gepraat over het RIHP 2017-2020, het Huisvestingsplan Onderwijs voor het Westerkwartier, opgesteld door de vier gemeenten en de onderwijsbesturen. Daarin is nieuwbouw in 2019 voor een brede school in Oostindie opgenomen. Er staat nu een zogeheten semi-permante school en deze wijk is één van de weinige die nog groeit, waar dus meer kinderen komen. Rsg de Borgen in Leek wil van drie naar twee gebouwen en er een onderwijscampus van maken. Ook die ontwikkeling is opgenomen in het onderwijshuisvestingsplan. Een goede zaak want naast een goede opvoeding is goed onderwijs het beste wat je aan kinderen kunt meegeven. Als u wilt reageren, doe dat gerust. Dit kan per post: Postbus 100, 9350 AC Leek of per e-mail: b.plandsoen@leek.nl. Ben Plandsoen, wethouder van Leek